Privacy en Cookie Policy

Uw privacy

Uw privacy op onze website; de gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Top 1 Toys vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de navolgende doeleinden:

- het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
- het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.
- het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

Top 1 Toys neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

Uw persoonsgegevens

De consument geeft toestemming aan Shops4Toys, alsmede de aan Shops4Toys gelieerde rechtspersonen, om zijn of haar gegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van de met Shops4Toys gesloten overeenkomst alsook ten behoeve van commerciële doeleinden. De consument erkent dat de verwerking van zijn persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de met Shops4Toys gesloten overeenkomst. Voorts erkent de consument dat bepaalde gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor Shops4Toys om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, waaronder in ieder geval wordt begrepen verwerkingen in het kader van de fiscale bewaarplicht.

Top 1 Toys is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. De gegevens die u ons doorgeeft worden opgeslagen in een bestand en intern gebruikt voor een zorgvuldig klantenbeheer van een accurate bedrijfsvoering, zoals de verwerking van bestellingen, klantenadministratie, het toesturen van eigen commerciele aanbiedingen of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt over het recht van toegang tot uw gegevens en kunt deze altijd laten verbeteren. Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kunt u dat schriftelijk meedelen.