Privacy and Cookie Policy

Uw privacy

Uw privacy op onze website; de gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Top 1 Toys vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de navolgende doeleinden:

- het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
- het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.
- het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

Top 1 Toys neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

 

WebwinkelKeur

Top 1 Toys veramelt reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heeft Top 1 Toys aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Uw persoonsgegevens

De consument geeft toestemming aan Shops4Toys, alsmede de aan Shops4Toys gelieerde rechtspersonen, om zijn of haar gegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van de met Shops4Toys gesloten overeenkomst alsook ten behoeve van commerciële doeleinden. De consument erkent dat de verwerking van zijn persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de met Shops4Toys gesloten overeenkomst. Voorts erkent de consument dat bepaalde gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor Shops4Toys om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, waaronder in ieder geval wordt begrepen verwerkingen in het kader van de fiscale bewaarplicht.

Top 1 Toys is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. De gegevens die u ons doorgeeft worden opgeslagen in een bestand en intern gebruikt voor een zorgvuldig klantenbeheer van een accurate bedrijfsvoering, zoals de verwerking van bestellingen, klantenadministratie, het toesturen van eigen commerciele aanbiedingen of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt over het recht van toegang tot uw gegevens en kunt deze altijd laten verbeteren. Ook beschikt u over het recht om vergeten te worden. Neem hiervoor contact op met de klantenservice van Top 1 Toys. Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kunt u dat schriftelijk meedelen. 

Voor vragen rondom het gegevensbeleid van Top 1 Toys kunt u contact opnemen met de klantenservice:
Per email: klantenservice@top1toys.nl
Per telefoon: 085 - 792 18 97 , bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
Per post:
Top 1 Toys
t.a.v. Afd. Klantenservice Top 1 Toys
Schuilenburglaan 1
7604 BJ ALMELO
Of maak gebruik van het contactformulier op de website.