Disclaimer

Disclaimer

Aan de afbeeldingen en de omschrijvingen op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Betrouwbaarheid verstrekte informatie

Top 1 Toys stelt hoge eisen aan de via deze website verstrekte informatie. Desalniettemin aanvaardt Top 1 Toys geen aansprakelijkheid voor de actualiteit en/of het voorkomen van eventuele fouten in de informatie op deze website. Als u onjuiste en/of onvolledige informatie op onze website aantreft, stellen wij het zeer op prijs als u ons daarover informeert via klantenservice@top1toys.nl.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk vormen op rechten van intellectuele eigendom, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al het geen u vanuit de webpagina verzendt.

Beindigen website

Top 1 Toys mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Top 1 Toys is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beindiging.

Privacy

Top 1 Toys behoudt zich het recht om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Top 1 Toys de toegang tot de website monitoren.

Contact

Via klantenservice@top1toys.nl kunt u contact met ons opnemen.